Tradicions a les Terres de l'Ebre

Practica tècniques i costums ancestrals amarats de sabiesa popular.