Bassa de la Refoia

BASSA DE LA REFOIA A PRAT DE COMTE

Punt de reproducció d’amfibis i odonats al PN del Port

Localització

Prat de Comte

La bassa de la Refoia, també anomenada bassa del Coll Roig, és una bassa, d’aigües permanents, d'unes 0,3 hectàrees. Es localitza a l’extrem septentrional del massís del Port, al terme municipal de Prat de Comte. Més concretament, s’ubica al paratge de Coll Roig, a uns 916 m d’alçada, i a pocs metres del cim de la Mola Grossa (1.044,5 m).


Es troba envoltada per prats i joncedes calcícoles, sovint emmatats, d’Aphyllanthes monspeliensis. La bassa presenta joncs al seu perímetre i diversa vegetació submergida.

Pel que fa als aspectes faunístics, cal destacar que es tracta d’una bassa que tradicionalment ha servit per a abeurar el ramat. Actualment encara hi ha diversos ramats i espècies que s’apropen per tal de veure. A més, la bassa esdevé un punt singular en aquesta zona del parc natural per a la reproducció d’amfibis i odonats.


La bassa es troba en un bon estat de conservació, principalment, perquè es localitza en una zona bastant aïllada de la presència humana. Únicament a les proximitats hi transcorre una pista, poc freqüentada, que mor al Tossal d’Engrilló, a poc més d’un quilòmetre de la bassa, i el GR-171, que arriba fins al refugi del Caro.


La bassa de la Refoia forma part del parc natural del Port, així com dels espais del PEIN i de la Xarxa Natura 2000, en aquesta última figura de protecció com a espai LIC i ZEPA.

GPS: Latitud

GPS: Longitud