Agents públics i privats del sector turístic constitueixen la Taula Comarcal de Turisme de la Ribera d’Ebre

0
Està integrada per 20 membres que representen els ajuntaments, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i els empresaris turístics de la comarca: allotjament, restauració, serveis turístics, navegació fluvial i canterers

Taula de Turisme de la Ribera d'Ebre

La setmana passada va tindre lloc la primera reunió de la Taula Comarcal de Turisme de la Ribera d’Ebre, integrada per 20 membres que representen els ajuntaments, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i els empresaris turístics de la comarca (allotjament, restauració, serveis turístics, navegació fluvial i canterers).

La taula té per objectiu crear un espai de trobada entre els agents públics i privats del sector turístic de la comarca de la Ribera d’Ebre per al consens, la coordinació d’accions i la cooperació com a base de treball conjunt a l’entorn d’un projecte comú de desenvolupament turístic de la comarca.

 

Des de fa molts anys, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre executa accions en l’àmbit del desenvolupament turístic i, des de fa tres anys s’ha intensificat el nombre d’actuacions dirigides a la millora de la competitivitat de la indústria turística de la comarca de la Ribera d’Ebre, en el marc del projecte Ribera d’Ebre VIVA-Treball a les 7 comarques, mitjançant una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Fruit de la metodologia de treball implantada per a l’execució de les actuacions del projecte Ribera d’Ebre VIVA-Treball a les 7 comarques en l’àmbit del turisme, s’han establit les bases perquè la col·laboració publicoprivada siga una realitat.

Arribat aquest punt, i gràcies a la voluntat i la implicació de l’Associació d’Empresaris de Turisme Rural de la Ribera d’Ebre, tant el sector públic com el privat creuen oportú que aquesta relació siga estable i continuada en el temps, mitjançant la creació d’una Taula Comarcal de Turisme.

En aquesta primera reunió de treball es van consensuar i ratificar, entre tots membres assistents, quins han de ser els objectius i funcions de treball de la Taula Comarcal de Turisme i els membres que la integren.

Més informació
www.riberaebre.org

19-2-2014
Turisme