Les Terres de l'Ebre, una de les destinacions preferents del turisme familiar

0
Un estudi destaca que la franja de visitants tipus d'aquesta destinació se situa en adults d’entre 35 i 44 anys que viatgen en família amb la intenció de gaudir de la platja, la gastronomia i la natura

GR-92. Entre Baconé i Cala Maria. L'Ampolla

Els resultats de l’anàlisi de la demanda turística del 2012 denoten que Terres de l’Ebre es consolida un any més com una de les destinacions preferents de turisme familiar centrat en atractius com ara la natura i el litoral.  

Per sèptim any consecutiu, la Diputació de Tarragona presenta les xifres de caracterització de la demanda turística a Terres de l’Ebre, una anàlisi dirigida per l’Observatori de la Fundació d’Estudis Turístics vinculat a la Universitat Rovira i Virgili que destaca com la franja de visitants tipus de la destinació se situa en adults d’entre 35 i 44 anys que viatgen en família amb la intenció de gaudir de la platja, la gastronomia i la natura.

Les dades del 2012 revelen el manteniment del grau de satisfacció general dels turistes, que se situa en el 4,4 sobre 5. D’entre els elements que s’han valorat amb una qualificació més alta, destaquen l’amabilitat de la gent i l’ambient natural. Considerar el territori de les Terres de l’Ebre com una destinació que proporciona “tranquil·litat” és habitual entre els turistes de la destinació, amb una freqüència de resposta d’un 20,0%; seguit del significat “platja” (6,3%), el fet de ser una destinació de “natura” (5,6%) i el significat “Delta de l’Ebre” (4,7%).

Perfil: famílies amb fills que fan estades de set nits
El turisme familiar es manté en les primeres posicions del retrat robot dels visitants d'aquesta destinació. Segons aquesta anàlisi, el grup d’edat més freqüent a les Terres de l’Ebre el configuren els visitants d’entre 35 i 44 anys, que sumen el 45,1% del total. La majoria viatgen acompanyats dels fills, ja que les famílies amb canalla sumen el 67,2% dels turistes del 2012, seguit del grup format per famílies amb adults. El grup predominant de visites segueix sent de classe mitjana, que suposa el 47,8% dels turistes.

El volum de turistes catalans se situa en el 52% del total (igual que l’any 2011). Els barcelonins han augmentat 12,8 punts percentuals en detriment del mercat tarragoní, que ha davallat més de 8 punts percentuals. Els visitants de la resta de l’Estat han suposat el 27,7% del total (en destaquen els mercats aragonès, valencià i basc). Entre els mercats estrangers que han visitat les Terres de l’Ebre el francès hi ha sigut el més present, tant l’estiu del 2012 com del 2011, seguit del mercat belga, l’anglès, l’alemany i l’andorrà.

Els turistes que s’allotgen a les Terres de l’Ebre per primer cop han conegut aquesta destinació, principalment, per recomanació de familiars i/o amics (30,6%). Internet ha ocupat el segon lloc: un 24,5% dels turistes ha conegut la destinació a través d’aquest mitjà.

És estadísticament significatiu l’augment dels mitjans de coneixement de la destinació així com el fet de conèixer-la des de sempre (9,4 punts per sobre del 2011).

Pel que fa a la forma d’organitzar el viatge, l’organització directa continua sent l’opció majoritària, encara que l’organització a través d’agències de viatges ha augmentat un 20,5%. Cal subratllar la importància d’internet tant en l’organització directa dels viatges com en la planificació a través d’agència de viatges, ja que un 43,1% dels enquestats ha utilitzat aquest canal per organitzar les seues vacances a les Terres de l’Ebre.

El 89% dels turistes hi ha arribat amb vehicle propi. En segon terme i molt per sota, es troben els turistes que hi han arribat amb transport aeri (3,2%) i els que hi han arribat via tren (1,1%). L’estada més freqüent passa d’1/2 nits l’any 2011, a set nits el 2012. Un 29,7% dels enquestats hi ha passat 7 nits.

Preferències dels visitants
La fidelitat a aquesta destinació és la principal motivació del turista per visitar les Terres de l’Ebre (20,3%), el fet d’estar en família (11,3%) i la tranquil·litat (10%) són també motius rellevants.

El delta de l’Ebre, la ciutat de Tortosa, Horta de Sant Joan i el Parc Natural dels Ports són els indrets que acullen més visites dels turistes allotjats a les Terres de l’Ebre.
Pel que fa a les activitats que es duen a terme, anar a la platja (85,4%), la gastronomia (47,7%) i el senderisme (25,4%), són les preferències dels turistes de municipis costaners. En canvi, per a la zona d’interior ho són gaudir de la gastronomia (42,8%), la platja (37,9%) i les vies verdes (17,9%). El vi, l’oli i l’arròs esdevenen, un any més, els productes comprats en agrobotigues més consumits pels turistes de les Terres de l’Ebre.

Així doncs, els actius naturals i culturals, el litoral i la gastronomia són els principals productes demanats pels visitants, que consideren el territori com una destinació que proporciona “tranquil·litat” i que té significat de “platja” i “natura”.

7-1-2013
Turisme