Experiències turístiques a la Via Verda

Via Verda del Baix Ebre
La Via Verda
Allotjament en hotel modernista+Via Verda+2 àpats+visita cultural
158 €
Via Verda de la Terra Alta
La Via Verda
1 nit en hotel rural en règim de MP+activitat+1 àpat+visita cultural
98 €
Vista general de Tortosa
Tortosa monumental
1 nit d'hotel+visita guiada+3 àpats+visita cultural+activitat
122 €