Caseres

Una mica d'història

Segons els documents existents sobre la delimitació del castell templer de Miravet, Caseres va pertànyer al terme d’Horta. Com tants altres municipis de la Terra Alta, Caseres va estar vinculat a l’orde dels templers i més tard a la dels hospitalers, a través de la comanda d’Horta de Sant Joan.