Jesús

Una mica d'història

Jesús era considerat un poble dormitori fins que van haver d’augmentar les edificacions per l’espectacular creixement demogràfic entre el s. XVIII i principis del XIX, provinent d’excedents de Tortosa que es dedicaven a l’explotació de terres ermes.
 Cap a mitjan s. XIX el principal conreu va ser l’olivera: cap a l’any 1850 Jesús va esdevindre el primer poble que va arribar a tindre fins a un centenar de molins d’oli. Avui dia es conserva el cultiu de l’olivera juntament amb el de tarongers, garrofers i ametlers.