La Fatarella

Una mica d'història

Els primers assentaments corresponen a l’era prehistòrica, encara que les primeres dades referencials es remunten al s. X, quan el terme va ser poblat per ibers i romans.

L’edat mitjana va deixar-hi més empremta, fàcilment observable en els nombrosos perxes (trams de carrer coberts mitjançant embigats i/o arcs de pedra que uneixen diversos edificis) i façanes de moltes cases del seu centre històric, amb portalades de pedra on hi ha llindars esculpits amb diferents símbols i inscripcions.

Tots aquests detalls evoquen l’antiga esplendor de les èpoques medieval i renaixentista. De fet, durant l’edat mitjana la Fatarella estava totalment emmurallada per raons defensives. Aquesta muralla estava construïda aprofitant les parets de les cases, d’una amplada considerable, i per portals d’accés al poble, que s’obrien amb la sortida del sol i es tancaven quan es ponia. Aquest sistema es va utilitzar fins ben entrat el segle XVII, quan el creixement de la població va obligar a sobrepassar el recinte emmurallat.

Avui dia encara es poden observar vestigis d’aquestes muralles. Una de les cases que formava part d’aquesta muralla és Cal Xico. Aquest edifici del 1726 és ara la seu de la Fundació El Solà, entitat privada dedicada a l’estudi, conservació, desenvolupament i divulgació del patrimoni cultural, amb una atenció especial als sistemes de la pedra seca.