La Palma d'Ebre

Una mica d'història

La vila és l’únic nucli de població entre la vall de les Peces i el barranc de la Font Vella, mentre que el seu terme municipal, ple de fonts i pous d’aigua, és travessat per la vall Major.

Històricament, a la vila hi resten molts vestigis de l’època àrab, malgrat això, el primer document de la Palma data del 1262. El 1398 fou adquirida per Barcelona, que finalment la perd el 1673. Més tard passa a mans de la ciutat de Lleida fins al 1833, quan l’Estat espanyol divideix el territori en províncies i inclou la Palma d’Ebre a la de Tarragona.

Durant la Guerra del Francès i durant la Guerra Civil, els arxius i documents antics pateixen una crema, la qual cosa fa que no n'existisquen notícies documentals del segle XVIII endavant.