Tivenys

Una mica d'història

El poblament més antic de Tivenys es pot situar en època ibèrica, malgrat que alguns dels materials que s’hi ha trobat corresponen a restes arquològiques del neolític. Tivenys va ser fundat l’any 1148, després de la reconquesta de Tortosa, quan el territori va ser cedit als templers, que donaren un gran impuls a l’agricultura i a la tradició terrissera. El lloc estava sotmès a domini reial i pertanyia al terme de Tortosa.

El comte Ramon Berenguer IV, en la carta de poblament que va donar als jueus de Tortosa, fa esment d’un hort o terreny anomenat d’Abenxeri (o l’Andusc) a Tivenys, avui partida d’horta d’Andust, que havia sigut propietat dels sarraïns. Documents del 1158 i 1184 esmenten l’assut i la situen en dos horts de Tivenys, la qual cosa manifesta el seu poblament i l’existència d’una comunitat àrab.

L’expulsió dels moriscos va suposar un endarreriment en l’agricultura i la indústria terrissera que no es resoldria fins ben avançat el segle XVIII. La construcció del canal i de l’assut de l’Ebre, a principis del segle XX, van ser fets històricament transcendentals per a Tivenys.

 

Panoràmica de Tivenys des de l'aire