Vilalba dels Arcs

Una mica d'història

Històricament Vilalba va formar part del territori de la batllia de Miravet que Ramon Berenguer IV va cedir als templers; després s’integrà a la comanda d’Ascó i a principis del s. XIV va passar a mans dels hospitalers. A finals del s. XV es va crear la comanda de Vilalba dels Arcs (el primer comanador conegut és del 1485 i perduraren fins a la fi del s. XVIII).

 


Diferents guerres com la dels Segadors, la de Successió, les Carlines o la Guerra Civil del 1936-39 van fer patir greument les conseqüències i els efectes sobre la vila.