Tivenys

Passejant per Tivenys

Un lloc de visita obligada a Tivenys és el castell de Som o la Torreta, fortificació d’època sarraïna, situada a l’antiga vila de Som medieval, en un lloc estratègic des d’on s'obté una panoràmica de la vall de l’Ebre sobre l’assut. Les restes actuals ens mostren les runes d’un recinte petit i estret amb murs i espitlleres.
 

Mirador de l'assut de Tivenys

Una altra construcció típicament medieval és la Torre de Tivenys, un edifici quadrat, que data del 1148, de mamposteria ordinària, que forma part del conjunt que a ambdós bandes del riu protegien l’estuari superior.

Pel que fa als edificis religiosos, l’església parroquial de Sant Miquel, que data del 1760, presenta una façana d’estil neoclàssic i consta de tres naus amb vuit altars laterals. Hi destaca l’altar major d’estil gòtic i bizantí.

Un altre temple, actualment restaurat, és l’antiga església de Sant Isidre, coneguda popularment com Lo Cuartel, que data del 1148. També de caire religiós és l’ermita de la Mare de Déu del Carme, documentada del 1760, obra de mamposteria amb ornaments de reboc i estucats a l’interior, de planta rectangular i actualment en runes. Ben a la vora hi ha un pou cisterna fet en pedra seca i sense cohesiu de cap classe, mostra de l’arquitectura rural.

Si hi ha una construcció representativa de Tivenys és l’assut. Aquesta important obra d’enginyeria medieval i renaixentista, té el seus orígens en època islàmica, aproximadament l’any 1400, i té com a funció, a través d’una presa o resclosa, elevar el nivell de l’aigua per tal de canalitzar-la a séquies, tot desviant-la als dos canals de reg de l’Ebre fins a la Mediterrània. Aquí comença el canal de l’esquerra i a l’altra banda de l’assut, a Xerta, el canal de la dreta. L’assut està ubicat en un entorn natural, amb àrea de lleure i esbarjo i una platja fluvial.
 

Assut de Tivenys

En un petit turó sobre el lligallo de l’assut s’hi troba el poblat ibèric, amb un jaciment anterior al període comprès entre els segles IV I II aC, i troballes de ceràmica fenícia del segle VI dC. Les excavacions han demostrat la bona conservació del sistema defensiu, compost per una torre muralla, que junt amb la seua singular arquitectura el fan únic a Catalunya.

Tivenys compta amb un embarcador fluvial construït pensant en la navegabilitat del riu Ebre, que també permet la pràctica de la pesca i d’esports nàutics. Es troba a la vora del parc municipal, espai de relax amb una rica i variada vegetació, ubicat a la mateixa riba del riu.

La fabricació artesanal de terrissa fa que Tivenys, juntament amb Miravet i la Galera, siga un dels tres únics pobles de les Terres de l’Ebre on encara es puga trobar aquest tipus d’artesania, existent des de fa segles al municipi, i persones que la treballen fent atuells de fang a la fàbrica artesanal de tradició iberoromana. Aquest fet, juntament amb l’existència d’un taller guarnicioner o baster, on es treballa de forma artesanal el cuir i s’hi fan arreus per als animals, i una almàssera o molí d’oli on s’elabora aquest producte, fan de Tivenys un poble eminentment artesà.