Castellet de Banyoles

Poblat ibèric a Tivissa

Castellet de Banyoles

C-44, amb destinació a Tivissa, entre els PK 23-24
TivissaEl Castellet de Banyoles de Tivissa és un dels poblats ibèrics més importants de Catalunya, on es va trobar l'anomenat Tresor de Tivissa.
Per arribar-hi
Procedents de Móra d'Ebre i circulant per la carretera C-12 primer i per la C-44 després, amb destinació a Tivissa, abans d'arribar a aquesta darrera població, entre els PK 23-24, a mà dreta, veureu un cartell identificatiu, de color negre, indicant l'entrada al recinte ibèric del mateix nom.

Circularem ara per una carretereta sense asfaltar, durant uns 2,1 km, envoltats de camps de conreu, fins arribar a un lloc assenyalat per aparcar còmodament el vehicle.

A continuació, ja a peu, seguirem l'itinerari indicat que ens permetrà a més de visitar el jaciment ibèric, la construcció que buscàvem, el castell de Castellet. Durant el planer recorregut veureu diversos panells informatius.

Les restes del castellet estan a tocar d'un cingle, sobre el riu Ebre, amb unes vistes impagables, que per si soles ja justifiquen la visita.

Estat: Molt malmès.
Lliurement accessible.

 

Castellet de Banyoles

Descripció
El Castellet de Banyoles es troba situat en un punt estratègic de control del riu Ebre, al marge esquerre, des d'on es domina l'anomenada cubeta de Móra. En aquest punt es va establir un poblat ibèric d'unes 4,4 ha i s'hi bastí un petit castell medieval. Els màrgens verticals sobre la vall del riu i els barrancs de Banyoles i de Molló fan que hi haja un únic punt d'accés a aquesta península per l'est.

No és clar en quin moment es bastí el poblat ibèric. A partir dels materials ceràmics s’ha proposat una cronologia del segle IV aC, però podria haver existit ja al s. VI aC o abans. Es troba situat en el territori que els autors clàssics varen assignar a la tribu ibèrica dels ilercavons. El lloc respon a un enclavament de control de comerç entre la costa i l'interior a través del riu Ebre, on els colonitzadors grecs i fenicis navegaven a la recerca de cereals, fusta i metalls. L'arribada dels romans va portar a l'abandonament del poblat de manera sobtada a finals del s. III aC. Posteriorment hi hagué algun tipus d'ocupació durant el s. II aC, probablement residual.
 

Castellet de Banyoles

La descoberta del poblat ibèric del Castellet es va fer en trobar accidentalment, el 1912, un conjunt d'arracades, braçalets, anells, mànecs d'espill i un petit tresoret de vint-i-nou monedes; l'any 1925 va aparèixer una figura d'una parella de bous de bronze, però va ser el 1927 quan es produí la troballa més important, a partir de la qual es va començar a excavar el poblat: el Tresor de Tivissa. El 1937 Brull i Serra Ràfols hi excavaren i van deixar al descobert bona part de dos torres pentagonals, situades a l'istme de la plataforma peninsular. Les excavacions continuaren als anys 40 i es van trobar una sèrie d'estructures adjacents a la torre sud. Es tracta d'un conjunt d'habitacions que devien formar un barri amb un carrer en direcció N-S que degué separar dos grups de cases o barris.

Darrerament un equip d'arqueòlegs hi ha descobert una casa de dimensions petites però amb un rebedor porxat. Entre els materials recuperats a la casa, amb una antiguitat de més de 2.000 anys, s’han trobat un penjoll d’or en forma d’esfera i part d’un plat de vidre. També s’ha pogut documentar que la casa es va destruir per un incendi, segurament provocat pel conflicte que els ibers del Castellet de Banyoles van tindre amb els romans amb motiu de la seua arribada per lluitar contra els cartaginesos d’Anníbal en la Segona Guerra Púnica (finals del segle III abans de Crist).
 

El Castellet de Banyoles forma part de la Ruta dels Ibers.

 

Més informació
Ajuntament de Tivissa
Tel. 977 41 80 14
a/e: aj.tivissa@altanet.org
web: www.tivissa.net/index.php

 

Oficina de Turisme de Tivissa
Tel.: 977 417 551
a/e: turisme@tivissa.altanet.org
web: www.tivissa.net/index.php

Tarifes

Gratuït

GPS: Latitud

41.063045

GPS: Longitud

0.667934

Localització

Javascript is required to view this map.