Castellot de la Roca Roja

Poblat ibèric a Benifallet

Castellot de la Roca Roja

977 46 22 49
43512
Benifallet

 

El petit poblat fortificat del Castellot de la Roca Roja està situat al costat de l’Ebre, tot just en el punt on el riu queda més encaixat entre les muntanyes que configuren l’estret de Barrufemes, al nord de la comarca del Baix Ebre, uns 5 quilòmetres al sud de l’actual població de Benifallet.

El conjunt destaca pel seu bon estat de conservació, que permet imaginar amb força precisió de com podria ser la vida en aquest poblat habitat durant uns 300 anys, entre el segle VI i el III aC. Avui dia encara s'hi poden observar construccions defensives de fins a 5 metres d'alçada i una trama urbanística senzilla, amb carrers perpendiculars des d'on s'accedeix a les cases, generalment de planta rectangular.
 


Més informació
Ajuntament de Benifallet
Oficina de turisme

Tel. 977 46 22 49
www.benifallet.altanet.org


Descripció
El Castellot de la Roca Roja és un dels poblats ibèrics millor conservats de Catalunya. El Grup de Recerca d’Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia hi va realitzar cinc campanyes d’excavació i consolidació entre 1998 i 2002.

El poblat està situat a 45 metres sobre l’Ebre, en un abrupte esperó allargassat que permet el control estratègic del riu en el congost de Barrufemes. L’accés només és possible pel seu extrem nord-est, on se situa un imponent sistema defensiu format per una muralla de paraments múltiples de 30 metres de llargada i uns 4,5 metres d’amplada màxima, un bastió intern i una torre de 7 metres d’amplada i 8 metres de llargada, construïda amb un peu de 31,5 cm. Aquesta torre presenta un estat de conservació excepcional, ja que té quasi quatre metres d’alçada, i fins i tot conserva els forats de les bigues del pis superior, de manera que originalment podria haver assolit uns set metres. Fins al moment, les excavacions realitzades en diferents sectors d’aquest sistema defensiu suggereixen una datació de finals de segle V aC.

La zona d’hàbitat ocupa una superfície molt reduïda, entorn els 900 m2, de manera que estaria ocupat per una població de 50 a 100 persones. La seua estructura urbana està caracteritzada per dos carrers principals perpendiculars que distribueixen uniformement l’espai. Les excavacions han documentat nivells del segle VI aC, probablement fons de cabanes, coberts per estructures constructives i estrats arqueològics de més de dos metres de potència, datables entre els segles V i III aC. Malauradament l’agençament intern de les darreres fases d’ocupació, normalment les millor conservades, han desaparegut com a conseqüència de les excavacions incontrolades realitzades abans de la intervenció del Grup de Recerca d’Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia. Igualment, tampoc s’ha identificat cap nivell estratigràfic corresponent als segles II i I aC, tot i que una certa quantitat de material ceràmic, recollit en superfície, suggereix una petita reocupació en època tardana.

El Castellot de la Roca Roja respon a un model de poblat documentat en tot el curs inferior de l’Ebre: petit, fortificat i situat en un lloc estratègic. El seu bon estat de conservació i el projecte de recuperació patrimonial previst permetran recuperar aquest important assentament.

Tarifes

GPS: Latitud

40.946144

GPS: Longitud

0.492700

Localització

Javascript is required to view this map.