Aldover

Via Verda

Antiga estació d'Aldover, a la Via Verda del Baix Ebre

Tram de la Via Verda a l'alçada d'Aldover

A partir d'aquí l’itinerari de la Via Verda discorrerà entre horts i arbres de conreu. Passarem pel mig de la població d’Aldover, a l’estació de la qual hi trobareu servei de restauració i, 4 km més avall, creuem la C-12 per sota.