En piragua de Flix a Ascó

Ruta en piragua des de la presa de Flix

En piragua de Flix a Ascó

Flix

Fitxa tècnica
Durada: 2 h 30 min
Distància: 12,5 km
Època recomanada: estiu, tardor, hivern


 

 

 

Descripció
L'Ebre s'estén al llarg de gairebé 5 km captiu i estrangulat en un gran revolt entre muntanyes. Una part majoritària del meandre de Flix, declarada reserva natural, inclou unes illes fluvials situades sota el castell de Flix i bona part del màrgens i tram del riu. A causa de la regulació del cabal, funciona la major part de l'any gairebé com un meandre abandonat, amb poca fondària d'aigua i poc cabal circulant.


El fort contrast existent entre aquests espais i els talussos que el voregen, amb una vegetació de màquia i brolles típiques d'ambients amb baixa pluviometria, fa que puguem trobar en molt poc espai elements de vegetació i fauna característics del dos ecosistemes tan contraposats per l'abundància o manca d'aigua.


Després el riu Ebre es dirigeix cap al gran fumeral de formigó que serà omnipresent durant tot el viatge.


Hem de portar les embarcacions amb molt de compte per salvar un petit assut al costat de la central nuclear.

 

 

Punts d'interès de la ruta
1. Lo ràpid. 

2. Riu de la Cana.

3. Castell de Flix.

4. L'Aumaec.

5. Pas de barca.

6. Embarcador de Flix.

7. Sortida de la central hidroelèctrica i de la resclosa.

8. Central nuclear d'Ascó.

9. Assut de la central nuclear.

10. Pont d'Ascó (C-12).

11. Embarcador d'Ascó.


Aquesta ruta no es pot realitzar entre els mesos de març i abril, perquè és l'època de nidificació i cria de la reserva natural del meandre de Flix.

 

Font: Beniemocions SL