Masia rural La Serra

Allotjament rural
Masia
Partida capçades
977 435 549 - 659 786 714
43596
Horta de Sant Joan